Berber

Dayanamayacağım daha.

Öldürür bre, beni öldürür.

Neremde taşıyorum onları?

Kafamda, kursağımda, barsaklarım da sancıyla

Kapkara bir sancıyla, tüylü canlı

dokundum avuçlarıma bulaştı kulakları

derimden içeri geçti.

Bir çift mağara olurlar düşümde

çekerler beni dolambaçlarından içeri

garip yankılarla boğulup giderim,

oysa bir türküye yüklenebilirim:

( Türkü söyler gibi )

Mİ-DAS-IN KU- LAAK- LAA- RI

Ahh kimse işitti mi?

Bir tek kişiye söylesem,

o da kimseye söylemese? Sonra o da kimseye söylemese.

o da kimseye söylemese, o da kimseye söylemese böylece

kimse kimseye söylemese, kimse bilmese?

Öff, öldürür bre, beni öldürür.

Midas’ın gizini tuttum böyle oldum

Ya kara bildiricilerin gizini tutsaydım?

Kader cadılarının?

Ooof, kusmalıyım Midas’ın kulaklarını

o gün bu gün sancıyla içimde

kapkara bir sancıyla

taşıyorum onları

Salyam geliyor. Bu kuyu işimi görür.

( Kuyuya eğilirken içinden bir keçi fırlayıp kaçar )

Uh, o ne?..Söz verdim ama Midas’a şerefim üzerine söz verdim.

Keçiler tabanımı yalasın ki söz verdim.

Bu kuyu işimi görür.

( Eğilip kuyunun içine seslenir. Kuyu sesleri uğultuyla yankılar )

Oooooo, Oooooo, Hoooooy

Nasıl yankıyor kuyu. Canlı. Beni işitir.

Ama söylemez, işitir beni, söyleyemez

Heeey, heeeey. Ooooo. Kocaman bir kulak bu kuyu.

Beni işitir ama söyleyemez. Ooooo. Nasıl yankıyor kuyu ?

Öyleyse işit kuyu, yankıya yankıya işit

Cehennemin yedi kat derinliğine kadar işit

İşit kuyu, işit.Hoooy, Midas’ın kulakları eşek kulakları

Eşek kulakları

Midas’ın kulakları eşek kulakları

Midas’ın eşek kulakları

Eşek kulakları Midas’ın

Midas’ın kulakları eşek kulakları

Midas’ın kulakları eşek kulakları

Midas’ın kulakları. Ohh.

( Kuyu başında yığılır kalır )

 

MİDASIN KULAKLARI
Güngör Dilmen